Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni

Autoři

BARANOVÁ Petra MÁROVÁ Ivana

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Předkládaná monografie představuje téma dvojí výjimečnosti, tedy přítomnost speciálních vzdělávacích potřeb, převážně specifických poruch učení, v kombinaci s nadáním či mimořádným nadáním u žáka. V prvních kapitolách jsou charakterizovány základní teoretické koncepty vztahující se ke specifickým poruchám učení, jejich charakteristice a specifickým projevům v mladším školním věku. Dále je vymezena terminologie nadání a mimořádného nadání, jeho identifikace a specifické projevy ve vzdělávání. Všechna teoretická témata jsou charakterizována z pohledu tuzemské a zahraniční literatury. Těžiště monografie tkví v kvalitativním výzkumném šetření realizovaném s běžnými a speciálními pedagogy, jehož cílem bylo zmapování možností úprav vzdělávacího procesu, přístupu učitele a využití vhodných vzdělávacích strategií ke zefektivnění vzdělávacího procesu žáků s dvojí výjimečností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.