Koherence a koheze v anglickém diskurzu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/08/0866
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
koherence, koheze, diskurz, interakce, jazykové prostředky, explicitnost, implicitnost, žánry, registry

Podstata projektu spočívá: 1. v koncipování koheze a koherence jako konstitutivních prvků mezilidské komunikace a 2. v aplikování teoretických postřehů při analýze mluveného a psaného anglického diskurzu. Za tímto účelem budou vytvořeny databáze textů. Analýza lingvistického materiálu bude zaměřena na to, jak je dosahováno koherence v různých žánrech (bezprostřední a telefonní konverzace, panelové diskuse, veřejné projevy, mediální a akademický diskurz) a jak koheze umožňuje koherentní interpretaci. Prostředky a strategie, které přispívají k vytváření koheze a koherence v jednotlivých žánrech, budou následně porovnány.

Výsledky

Hodnocení GA ČR (www.gacr.cz) "Hodnocení: Odborný přínos projektu a výsledky jsou adekvátní a mohou mít uplatnění v základním výzkumu i ve výchově studentů i v oblasti komunikace. Publikace dobře odrážejí dosažené výsledky, je jen škoda, že řešitelé se nesnažili vystoupit na širších, obecněji zaměřených mezinárodních fórech. Nebyly shledány žádné nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpání finančních prostředků."

Publikace

Počet publikací: 71


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.