Cross-cultural differences in the use of discourse markers by Czech and German students of English in the genre of Master's theses

Název česky Mezikulturní rozdíly v používání diskurzních ukazatelů českými a německými studenty v žánru diplomových prací
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie zkoumá rozdíly mezi způsoby, jakým začínající autoři ze dvou různých diskurzních komunit, jmenovitě z České republiky a z Německa, jsou schopni používat příčinné a kontrastivní diskurzní ukazatele při výstavbě koherentních vztahů v akademických textech, zvláště v žánru diplomových prací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.