Coherence and cohesion in research articles: The role of indexicals

Název česky Koherence a koheze v odborních článcích: Role indexních referenčních prostředků
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola zkoumá koherenci a kohezi v akademickém diskurzu, přičemž se zaměřuje na přínos kohezních prostředků k vnímání koherence. Studie vnímá koherenci a kohezi jakožto úzce propojené, ale na sobě nezávislé jevy a zkoumá kohezní roli indexních referenčních prostředků ve vnímání diskurzní koherence. Výzkum je proveden na malém specializovaném korpusu odborných článků z oblasti lingvistiky. Výsledky výzkumu poukazují, že jak anaforická tak i deiktická interpretace osobních a ukazovácích referenčních prostředků napomáhají k vytváření kohezních vazeb, založených na propojenosti referentů a diskurzního tématu a tak přispívají k vnímání diskurzní koherence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.