Coherence and Cohesion in newspaper discourse with a focus on crime reports in the modern British press

Název česky Koherence a koheze v novinovém diskurzu se zaměřením na zprávy o zločinu v britském tisku
Autoři

JANČAŘÍKOVÁ Renata

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola zkoumá koherenci a kohezi v novinových zprávách o zločinu. Autorka zdůrazňuje roli diskurzních strategií, které jsou pro tyto zprávy typické, a také roli předchozí zkušenosti čtenáře a jejich sociální příšlušnost, které se významně podílejí na koherenci textu. Výzkum ukazuje, že koheze je realizována hlavně v rovině lexikální, zejména v rámci pojmenovávání aktérů, použití podstatných jmen a také vlastních jmen a jejich různých forem. V rovině gramatické je to pak zejména užití trpného vs činného rodu, které lze označit za významné kohézní prostředky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.