Cross-cultural Differences in the Construal of Authorial Voice in the Genre of Diploma Theses

Název česky Mezikulturní rozdíly ve výstavbě autorova hlasu v žánru diplomových prací
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola zkoumá, jak autoři promítají svůj hlas v souladu s cíli, kterých se snaží dosáhnout v žánru diplomových prací. Autorka přistupuje k problematice z hlediska mezikulturálního a porovnává výstavbu autorovy přítomnosti v korpusu diplomových prací českých a německých studentů anglického jazyka. Hlavní záměr studie je vyzkoumat, jak studenti používají osobní zájmena a impersonální konstrukce pro prezentace výsledků a projednávání svých tvrzení. Výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy prokazují, že autoři zvládají promítnout koherentně svůj hlas ve svých pracech. Volby různých prostředků pro vytváření autorovy přítomnosti jsou ovlivněny jak nezkušeností autorů a neochotou explicitně se postavit za svá tvrzení, tak i konvencemi žánru a vlivu stylu akademického psaní typického pro rodný jazyk autorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.