Informace o projektu
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání (NAME 2011)

Kód projektu
MUNI/A/1020/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Podpora studentů doktorských studijních programů, spolupráce studentů, koordinace výzkumných aktivit studentů a výzkumníků

Cíl projektu spočívá (1) v rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a (2) ve vytváření, resp. adaptaci příslušných diagnostických nástrojů. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy pedagogiky a oborových didaktik; řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající kurikulární reformu, která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu budou využitelné pro rozpracování teoreticko-metodologických východisek monitoringu a evaluace vzdělávacího systému a mohou přispět k empirickému ukotvení standardů kvality vzdělávání včetně příslušných implementačních strategií. Výzkum je koncipován v návaznosti na projekt MUNI/A/1038/2009: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání – NAME 2010 řešený v roce 2010.

Výsledky

Hlavním výstupem projektu je monografie "Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje". Autoři monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a vytvořili, resp. adaptovali příslušné diagnostické nástroje. Mezi řešenými tématy jsou genderové stereotypy ve výuce, strategie učení cizímu jazyku, nonverbální prvky v učebnicích, příležitosti k učení či strukturace vzdělávacícho obsahu v kurikulárních dokumentech.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.