Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: výzkumné uchopení problematiky

Autoři

JIREČEK Miroslav

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Fulltext
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova history; school subject; curriculum; national curriculum
Popis Příspěvek přibližuje disertační výzkum, který se zabývá vývojem vyučovacího předmětu dějepis na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti. Vývoj předmětu je analyzován na základě zkoumání základních kurikulárních dokumentů, zejména učebních osnov a učebních plánů. Krátce jsou nastíněna teoreticko-metodologická východiska, vymezeny základní pojmy, shrnut dosavadní stav řešení a poznání, nastíněny cíle výzkumu, metodologie (včetně kategoriálního systému), etapy výzkumu a charakter dat, které výzkum přináší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.