Strategie podpory publikování a výzkumu na Pedagogické fakultě MU

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zvýšit kvalitu publikačních výstupů vytvořila Strategii podpory publikování a výzkumu na PdF MU, která je každoročně aktualizována a zahrnuje několik programů průběžné finanční podpory různých publikačních a výzkumných aktivit. Programy jsou zaměřené na podporu publikování vědeckých výstupů ve vazbě na Metodiku 17+ a její Definici druhů výsledků.

  • Program I zahrnuje podporu publikování v renomovaných mezinárodních časopisech evidovaných v databázích WoS či Scopus.
  • Program II cílí na podporu vydání mimořádně náročné / kvalitní odborné knihy, která má být z hlediska relevance a originality na vysoké mezinárodní úrovni s prokazatelným přínosem pro světový či národní rozvoj oboru.
  • Program III zahrnuje dotaci na vydání odborné knihy nebo v odůvodněných případech na vydání jednotlivé kapitoly v odborné knize vydávané v cizím jazyce.
  • Program IV je zaměřen na podporu vydání kvalitní publikace s vysokou společenskou relevancí, určené pro širší veřejnost (např. učebnice či jiné rozsáhlejší vzdělávací, encyklopedické nebo populárně naučné publikace, významné učební texty, pomůcky).
  • Program V představuje finanční podporu při přípravě návrhu výzkumného projektu k podání grantové agentuře (GA ČR, TA ČR, HEU, COST, Erasmus KA2 a KA3, Norské fondy).

Aktuální verze strategie podpory publikování a výzkumu (autentizováno)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.