Časopisecké publikace

Schmidtová, J., Malaníková, V., Vaďurová, H., & Pančocha, K. (2022) Včasná diagnostika a evidence-based intervence jako klíčové faktory pro pozitivní vývoj u dětí s poruchou autistického spektra. Česká a slovenská psychiatrie, 118(2), 67-73. (SCOPUS2021 Q4)

Odkaz na článek

Kroča, D. (2022). Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny. Bohemica litteraria, 25(1), 43-54. (SCOPUS2021 Q4)

Odkaz na článek

Syslová, Z., Nováková, E., & Najvarová, V. (2021). Vliv věkového uspořádání tříd na edukaci v mateřských školách. Studia paedagogica, 26(3), 109-130. (SCOPUS2021 Q3)

Odkaz na článek

Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis scholae, 15(1), 9-36. (SCOPUS2021 Q4)

Odkaz na článek

Jarkovská, L. & Slezáková, K. (2021). Dětská skupina jako kolektivita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 57(5), 557-580. (WOS2021 Q4)

Odkaz na článek

Kolaříková, V. (2021). Národní identita, rámcové vzdělávací programy a edukační realita muzea: dispozitivní analýza. Museologica Brunensia, 10(2), 44-63. (SCOPUS2021 Q3)

Odkaz na článek

Poláček, J. (2021). Dvojí pohled Jana Mukařovského na Vančurův román Konec starých časů. Česká literatura, 69(5), 645-656. (SCOPUS2021 Q2)

Odkaz na článek

Svobodová, H., Spurná, M., & Knecht, P. (2020). Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie, 125(4), 501-526. (WOS2020 Q4)

Odkaz na článek

Vlčková, K., Květon, P., Ježek, S., Mareš, J., & Lojdová, K. (2019). Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica, 24(1), 135-155. (SCOPUS2019 Q4)

Odkaz na článek

Adam, M. (2019) Vrstvení apelativních složek jako přesvědčovací strategie v závěrečných oddílech českých a anglických kázání. Časopis pro moderní filologii, 101(1). 7-20. (SCOPUS2019 Q3)

Odkaz na článek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.