•  
 
 

Informace pro uchazeče o studium

Milé uchazečky, milí uchazeči,
vážíme si Vašeho zájmu o studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Naše pracoviště patří k předním pedagogickým fakultám v České republice. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019:

 

Kontakty

Informace o přijímacím řízení ke studiu na PdF

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

Související odkazy