Informace o studiu

o nabídce předmětů, provázaného pedagogicko-psychologického modulu a struktuře studia

Katedra pedagogiky připravuje vyučující pro budoucnost jako flexibilní profesionály ve vzdělávání, realizuje související výzkum a spolupracuje s partnerskými institucemi s cílem přispět ke kvalitě života ve školách a ve společnosti.

Pedagogicko-psychologický modul

... rozvíjí potřebné pedagogické kompetence
... zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Koncepce studia budoucích učitelů a učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín mají studující také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence.

Předměty jsou soustředěny do pedagogicko-psychologické přípravy a společně s praxemi tvoří ucelený a vzájemně provázaný modul.

V požadovaném rozsahu participuje katedra pedagogiky také na pregraduální přípravě studujících k výkonu dalších pedagogických profesí (speciálních pedagogů, vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga).

Mapa profesního rozvoje studentů učitelství Podporujeme u studujících podnikavost Informace k praxím

Co nabízíme v jednotlivých typech studia?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info