Informace k výsledkům přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejňujeme v elektronické přihlášce uchazeče. Výsledkem je míněn bodový zisk a souhrnná výše percentilu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

Nad výsledky přijímacího řízení zasedá (neveřejně) přijímací komise paní děkanky. Jsou učiněna rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Tato rozhodnutí se následně v řádu jednotek dnů projeví v e-přihlášce. Úspěšní uchazeči jsou pozváni k zápisu do studia (distanční/online zápis) a rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po ověření splnění všech zákonem daných a děkanem vyhlášených podmínek pro přijetí.

Bakalářské programy a magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu formálně potvrzuje tzv. přijímací komise děkanky fakulty na svém neveřejném zasedání.

  • Datum zasedání komise v roce 2024 – datum prozatím není stanoveno

Navazující magisterské programy

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu formálně potvrzuje tzv. přijímací komise děkana fakulty na svém neveřejném zasedání.

  • Datum zasedání komise v roce 2024 – datum prozatím není stanoveno

Související odkazy

Zápis ke studiu

Formální akt, jehož výsledkem je aktivní studium na naší fakultě. Od roku 2022 realizujeme zápisy v distanční podobě (online zápis).

Zápis ke studiu

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Uvažují-li neúspěšní uchazeči o podání odvolání proti nepřijetí ke studiu, nejdříve by si měli pečlivě přečíst důležité informace o procesu odvolacího řízení.

Odvolací řízení na Pedagogické fakultě MU Odvolací řízení na Masarykově univerzitě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.