Odvolací řízení

Informace o procesním postupu

Podrobné informace o smyslu odvolacího řízení včetně formuláře ke stažení najdete na univerzitní stránce.

Odvolání má smysl tehdy, kdy spatřujete jasný rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s předpisy.

Odvolání nemá smysl a nedocílíte změny rozhodnutí a přijetí ke studiu, pokud jsou důvody odvolání:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů;
 • umístění pod hranicí pro prospěch u přijímací zkoušky;
 • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku;
 • stres či tréma z přijímací zkoušky;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • zdravotní důvody;
 • nepříznivá sociální nebo rodinná situace;
 • nepříznivě vnější okolnosti (déšť, slunce, dopravní situace apod.).

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na odvolání. Odvolání není nástrojem pro vyjádření zájmu o studium. Případná obnova řízení a dobírání dalších uchazečů z pořadí přijdou na řadu nejdříve po zápisech ke studiu, nicméně dodatečné dobírání uchazečů si nelze nárokovat. V posledních dvou letech "dobírání" pro naplněné kapacity neproběhlo.

Narazili jste na nějakou procesní chybu? Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.