Den otevřených dveří 2022

V roce 2022 se den otevřených dveří uskuteční online 29. 1. 2022.

O dni otevřených dveří

Během Dne otevřených dveří 2022 PdF MU se budeš moct virtuálně potkat se zástupci kateder i se studujícími z jednotlivých oborů a budeš se moct zeptat na všechno, co tě zajímá...

Akce se uskuteční 29. 1. 2022 v čase 9:00 až 13:00. Všechny hlavní aktivity budou online prostřednictvím živého přenosu v MS Teams.

Program 29. 1. 2022

Úvodní informace

Vítáme tě

Moc jsme se těšili, že tě letos uvidíme na dni otevřených dveří naživo a budeme si spolu moct projít fakultu, bohužel to letos neklaplo. Svět ale nekončí a den otevřených dveří bude i letos, i když se na sebe tentokrát budeme moct usmívat jenom do kamery a jenom online.

Na druhou stranu to má spoustu výhod:

  • nemusíš nikam jezdit
  • můžeš být klidně v pyžamu
  • můžeš u toho obědvat
  • nemusíš se v posluchárně přetahovat o poslední volné místo
  • můžeš si program uspořádat zcela podle sebe

Jak na to

Aby to všechno fungovalo, tak pro tebe máme pár tipů:

  • Je na tobě, jestli se připojíš s kamerou/mikrofonem, nebo se budeš jenom dívat/poslouchat.
  • Skoro všechny části programu se během dne opakují. Úplně všechno asi nestihneš, ale když si dopředu naplánuješ, kam se chceš připojit, můžeš toho stihnout opravdu hodně a něco třeba i vícekrát.
  • Budeme opravdu moc rádi, když nám na závěr vyplníš anketu, abychom věděli, jak se ti u nás líbilo a co máme příští rok zlepšit.
  • A hlavně se ptej na všechno, co potřebuješ, všechny videomístnosti mají chat, tak nám napiš, odpovíme ti.

Technika

Pro většinu live místností využíváme aplikaci Microsoft Teams, aplikaci si můžeš bez problémů spustit rovnou v prohlížeči. 

Pokud nechceš, tak si nemusíš kameru ani mikrofon zapínat, ale naživo tě uvidíme/uslyšíme rádi. Po vstupu do místnosti si ale prosím svůj mikrofon ztlum a zapni si ho, až se budeš chtít na něco zeptat.

Programu máme opravdu hodně, takže se může nějaká chyba vloudit. Když se ti stane, že nebude nějaký odkaz fungovat anebo se ti nějaké video nenačte, napiš nám na info@ped.muni.cz anebo použij formulář ve spodní části této stránky.

Celofakultní program

9:00–⁠13:00

Představení fakulty a přijímacího řízení

Blok 9:00-9:30 Blok 11:00-11:30

9:00–⁠9:30, 11:00–11:30

Přednášet budou

Na co se můžete těšit

Tahle přednáška je na dni otevřených dveří každý rok nejnavštěvovanější. Dozvíš se díky ní ty nejdůležitější informace, které o studiu na pedagogické fakultě a přijímacím řízení potřebuješ vědět.

Prohlídka fakulty s jejím děkanem

Na fakultu dnes přijít nemůžeš, ale s děkanem fakulty doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., se můžeš virtuálně podívat i na místa, která nejsou běžně přístupná. Chceš vědět, jaké obrazy má děkan ve své pracovně, jak to vypadá ve fakultním dětském centru Pidimuňátka a jak vypadá naše solární elektrárna? Pak se určitě podívej na toto video.

Fakultou tě provede

Dotazy k přijímacímu řízení a ke studiu na fakultě

Online místnost

9:30–10:00, 10:30–11:00, 11:30–12:00, 12:30–13:00


Za studijní oddělení

Na co se můžete těšit?

Milé uchazečky a milí uchazeči, vítejte na studijním oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Napadají vás v souvislosti s výběrem správného programu, s podáním přihlášky nebo s přijímacím řízení obecně dotazy organizačního či technického charakteru? Neváhejte vstoupit do prostor virtuální místnosti studijního oddělení. Na vaše otázky bude reagovat Petr Šimík, vedoucí oddělení. Setkání proběhne pětkrát denně v předem stanovených blocích. V prvních několika málo minutách Petr Šimík stručně představí poslání a činnost studijního oddělení, ale podstatnou část bloku bude věnovat vašim tématům.

Možnosti studia v zahraničí

Odkaz na online místnost

10:30-11:00 a 12:30-13:00

Na co se můžete těšit?

Myslíš si, že studium na PdF MUNI je spojeno pouze s fakultou a Brnem? Nepuď na omylu. Každý student může strávit minimálně jeden semestr svého studia v zahraniční na studijním nebo pracovním pobytu. Každý rok totiž nabízíme našim studentům několik stovek míst na pobyty do úžasných míst po celém světě? Kterou zemi si vybereš právě ty?

Jak to se studiem v zahraničí chodí a jaké jsou možností, ti poradí přímo ze svého studijním pobytu ve Španělsku Aneta Hlávková.​

Pedagogicko-psychologický základ a praxe

Odkaz na online místnost

9:30–10:00, 11:30–12:00

Za pedagogicko-psychologický základ

Na co se můžete těšit?

Každý student Pedagogické fakulty MU projde v průběhu studia nejen přípravou ve studijním programu (nebo programech, které si zvolil), ale také v pedagogicko-psychologické propedeutice (pedagogicko-psychologické přípravě) a na všechny studenty čeká i praxe na školách a dalších zařízeních. Zajímá tě víc? Jsi na správném místě.

Představení studentské organizace Otevřeno

odkaz na online místnost

11:00-11:30

Otevřeno je spolek, který působí na pedagogických fakultách v ČR. Podporujeme aktivní život na fakultě a zlepšování učitelské přípravy. Přijďte se dozvědět, co s námi zažijete, do čeho se můžete zapojit a co vám může členství ve spolku dát do života.

Testy studijních předpokladů a e-přihláška

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU

Za Ústřední knihovnu Pedagogické fakulty MU 

Na co se můžete těšit?

Video prezentace představí moderní prostory Ústřední knihovny a nabídku služeb pro všechny její uživatele. 

Představení knihovny - video

Celoživotní vzdělávání

Kromě studia v bakalářských, magisterských a doktorských programech nabízíme studium v rámci celoživotního vzdělávání. 

NABÍDKA OBORŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDE AKTUALIZOVÁNA K 1. 3. 2022.

Stránky Centra celoživotního vzdělávání PdF MU

Program kateder

9:30-10:30 a 11:30-12:30

Katedra anglického jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Katedru prezentuje za studenty 

Bc. Lada Šturmová

Na co se můžete těšit?

Setkání s uchazeči se uskuteční online v aplikaci MS Teams. V časech 9:30 a 11:30 budou prezentovány informace o studiu anglického jazyka v bakalářském i magisterském studiu. Po prezentaci bude vždy prostor na diskuzi s vyučujícími katedry. Účastníci mohou do diskuze vstupovat přímo, pokud budou mít ve svém počítači mikrofon a kameru, případně mohou psát dotazy do chatovacího okénka.

Katedra biologie

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Na Pedagogické fakultě MU je učitelské studium rozděleno do dvou stupňů. V bakalářském stupni (3 roky) jsou studenti na učitelství přírodopisu připravováni ve studijním programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím magisterském stupni (2 roky) ve studijním programu Učitelství přírodopisu pro základní školy. Oba tyto programy lze studovat pouze prezenčně. Bakalářské i magisterské studium sestává z oborové složky studia a učitelské profilace. Oborová složka bakalářského studia zahrnuje poznatky a dovednosti z biologie. Výstupem z učení v oborové složce magisterského studia jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru Přírodopis. Učitelská profilace obou stupňů studia je tvořena pedagogickopsychologickým modulem, oborovědidaktickou složkou a pedagogickými praxemi. Studiem bakalářského programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání absolvent získá kompetence, které mu umožní pracovat jako asistent pedagoga, v centrech volného času a jako vychovatel (v domovech mládeže, družinách apod.). Studiem magisterského programu Učitelství přírodopisu pro základní školy absolvent získá potřebné kompetence, pracovat jako učitel na druhém stupni základní školy. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Katedra českého jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

V 9.30 a v 11.30 Vám v krátké prezentaci představíme naší katedru a studijní programy, které realizuje; poté Vám rádi zodpovíme Vaše otázky.

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní program)

Studium je určeno všem, kteří se zajímají o literaturu a rádi čtou, chtějí důkladně poznat současnou češtinu i její historii a současně by rádi pracovali s dětmi a mladými lidmi. Studijní program vám nejen poskytne vzdělání nejen v základních disciplínách ze současné češtiny a v některých disciplínách z historického vývoje, v disciplínách literárněvědných. Seznámí vás též s různými vyučovacími metodami a umožní vám získat základní didaktické dovednosti, které můžete bezprostředně aplikovat při pedagogické praxi. Pedagogicko-psychologická disciplíny v průběhu celého studia a praxe ve 3. až 5. semestru vás připraví na profesi asistenta pedagoga. Absolvent oboru získá též kvalifikaci vychovatele v družině nebo v domově mládeže, jako instruktor ve střediscích volného času. Jako odborník vzdělaný v českém jazyce a literatuře může též pracovat jako redaktor, jazykový korektor, jako jazykový poradce v rozhlase a televizi, divadle apod.

Absolvent oboru je též připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia, které poskytuje kvalifikaci učitele českého jazyka pro základní školy.

Učitelství ČJ a literatury pro ZŠ a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (navazující magisterský studijní program)

Cílem dvouletého jednooborového prezenčního studia, určeného absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a oborů příbuzných na kterékoliv univerzitě v České republice, je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není mateřským jazykem (žáci s odlišným mateřským jazykem).

Prostřednictvím profilových předmětů (jazykových i literárních, včetně oborových didaktik a praxí) se studenti seznámí s klíčovými tématy oboru a osvojí si klíčové kompetence a poznatky nezbytné pro práci ve třídách s žáky s OMJ.

Absolvent oboru je plně kvalifikován k výkonu profese učitele českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, přičemž disponuje specializovanou profesní kompetencí pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem. Kromě toho se absolvent může uplatnit jako lektor, respektive kvalifikovaný pracovník center pro podporu integrace cizinců, jako učitel v krajanských centrech či na českých lektorátech v zahraničí, lektor jazykových škol nabízejících výuku češtiny pro cizince apod. Zájemci mohou pokračovat ve studiu v odpovídajících doktorských studijních programech.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy (navazující magisterský studijní program)

Studium je určeno absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a oborů příbuzných na kterékoliv univerzitě v České republice, kteří si chtějí prohloubit znalosti českého jazyka a literatury prohloubit o další znalosti z jazykových a literárních disciplín speciálních a současně mají zájem o učitelskou profesi, popř. o vědeckovýzkumnou práci v oboru nebo ve školské praxi. V průběhu pedagogické praxe v 1. až 3. semestru a v seminářích s praxí spojených student získá učitelské profesní kompetence nejen výukové, ale též dovednost plánování a evaluace výuky. Studenti též mají prostor pro reflexi a sdílení zkušeností z praxe.

Vedle kvalifikací získaných již absolvováním bakalářského studia poskytne navazující magisterský program absolventům plnou kvalifikaci učitele českého jazyka a literatury na základní škole a na nižším stupni víceletého gymnázia. Zájemci mohou pokračovat ve studiu v odpovídajících doktorských studijních programech.

Prezentace

Katedra francouzského jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

V časech 9:30, 11:30 budeme nabízet prezentaci katedry ve spolupráci se studenty naší katedry. Zájemci o studium francouzštiny, v sobotu se můžete těšit na setkání s vedoucí katedry i se zástupci studentů, kteří rádi zodpoví všechny Vaše dotazy a podělí se o své zkušenosti. Připravili jsme pro Vás prezentaci možností studia na naší katedře, a to jak u nás, tak v zahraničí. V 9:30 a v 11:30 začínáme a těšíme se na viděnou a na slyšenou v naší online místnosti viz výše. Také na studentském jarmarku máme svou zástupkyni, tedy neváhejte a navštivte nás v hojném počtu.

Prezentace Studuj francouzštinu

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Na dni otevřených dveří budou v on-line místnosti přítomni Mgr. Pavel Pecina a student oboru fyzika/ chemie, pan Jakub Šturala. Pro návštěvníky máme připravené video a prezentaci o katedře.  Dále budeme připraveni živě on-line odpovědět na všechny otázky návštěvníků, které se týkají naši katedry.

Katedra geografie

Katedra geografie Pedagogické fakulty MU se prezentuje výhradně pomocí off-line materiálů.

Katedru prezentuje

Prezentace

Katedra historie

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Den otevřených dveří proběhne na Katedře historie na platformě Teams  v casech 9.30 a 11.00.

Průvodce Vám bude vedoucí katedry Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Čeká na vás powerpoint, který krátce přiblíží a představí členy katedry a jejich zaměření, výuku na katedře, včetně exkurzí, odborné a společenské akce katedry, možnosti Bc., Mgr., rozšiřujícího studia, publikační a ediční aktivity katedry. ONLINE setkání se zúčastní také někteří současní studenti katedry historie, kterých se rovněž můžete zeptat ohledně studia.

Katedra hudební výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Zastáváte názor, že hudba má v životě člověka nezastupitelné místo? Máte rádi hudbu a současně práci s dětmi a mládeží? Chcete se v budoucnu stát kvalifikovaným učitelem/učitelkou hudební výchovy? Pak je tento virtuální prostor určen přímo Vám. Rádi Vám poskytneme informace k talentovým přijímacím zkouškám včetně možnosti jejich prominutí, studijním záležitostem, aktivitám katedry hudební výchovy. Očekáváme Vaše dotazy.

Prezentace

Přípravný seminář

Katedra matematiky

Odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Po stručném představení bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a na něj navazujícího programu Učitelství matematiky pro ZŠ zodpovíme dotazy z pléna.

Začátky prezentací budou v 9:30 a 11:30.

Prezentace

Katedra německého jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

1. Krátká katederní prezentace (max. 30 minut)

      a. Představení pracoviště

      b. Nabídka studijních programů

      c. Mechanismus a podmínky přijímacího řízení

      d. Informace o studiu (struktura, obsah, aktivity, studijní pobyty aj.)

2. Diskuse - prostor pro dotazy uchazečů (cca 30 minut podle potřeby) 

Prezentace katedry Prezentace studentského jarmarku Newsletter

Katedra občanské výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

V první části programu budou zájemcům detailně představeny katedrou nabízené studijní programy v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Účastníci budou seznámeni s cíli a obsahovou náplní těchto programů, zahrnující jednotlivé povinné a volitelné předměty (přednášky a semináře), s jejich strukturováním do příslušných semestrů, možnostmi uplatnění absolventů. Poté bude otevřen prostor pro otázky, na které budou odpovídat pedagogové, stávající studenti i absolventi. Následující části programu se zaměří na nabídku mimostudijních aktivit, např. možnosti stáží v zahraničí (program Erasmus +), účasti na studentských akcích pořádaných Studentskou oborovou radou OV nebo studentským spolkem Civitas. Účastníci budou mít také možnost získat elektronické verze vybraných publikací, jejichž autoři jsou členové katedry. Jednotlivá setkání budou začínat v časech: 9:30 hod. a 11:30 hod.

Leták

Katedra pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Při představení katedry Vám vysvětlíme důležitost pedagogiky v práci učitele, propojení praxí s teoretickou přípravou na učitelství, co Vás čeká na praxi v bakalářském studiu.

Program katedry 9:30-10:00, 11:30-12:00.

Účastníci se mohou těšit na následující témata:
• Jak pedagogika pomáhá učitelům.
• Co se díky praxím naučím o učitelství.

facebook Webové stránky katedry instagram

Katedra primární pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

Na Dni otevřených dveří 2022 vám představíme tři studijní programy a odpovíme na dotazy k nim: tříletý bakalářský program Učitelství pro mateřské školy, dvouletý navazující magisterský program Předškolní pedagogika a pětiletý magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Největší předností všech tří programů je jejich multioborovost! Studium vám umožní proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například sociologie, speciální pedagogika, český jazyk a literatura, matematika, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Nedílnou součástí jsou praxe v každém semestru studia. Studium bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce, od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře. Navazující magisterský program Předškolní pedagogika nabízí uplatnění ve vedení a koordinaci malých týmů v mateřských školách až po podporu rozvoje vědní disciplíny předškolní pedagogika na vysokých školách. Magisterský program Učitelství pro první stupeň základní školy nabízí potřebné znalosti i dovednosti k vybudování pevných základů ve všech oblastech školního vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku ZŠ. Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě na prvním stupni základní školy.

Katedra psychologie

Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU se prezentuje výhradně pomocí off-line materiálů.

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Vybraní vyučující z Katedry psychologie představí, proč učí na Katedře psychologie.

Katedra ruského jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Zajímá Vás ruština, ale nevíte, co všechno její studium obnáší? Nevíte, jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia? Chcete se dozvědět, kde se v Brně nachází knihovna s ruskojazyčnou literaturou a přístupem k ruským databázím novin a časopisů? Chcete se zeptat na možnosti zahraničních studijních stáží? A víte, že máme své výukové mobilní aplikace? Nebo máte další dotazy? Na všechny Vaše dotazy rádi odpoví vyučující katedry 9:30 a 11:30 v MS Teams.

Leták Ruské centrum

Katedra sociální pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

V rámci hodinového programu se setkáte s jedním vyučujícím a dvěma studenty katedry. Představí vám studijní programy, které katedra nabízí a doplní je o informace ohledně předmětové nabídky. Můžete očekávat videa a fotografie, které vám nastíní, jak může vypadat praktická část výuky. Představíme Vám předměty spojené s tvorbou a realizací projektů v týmu, které Vás budou doprovázet celým studiem. Dále jsou pro vás připraveny informace a materiály k přijímacímu řízení a testům studijních předpokladů, například statistiky přijetí a vzorové testy. V neposlední řadě můžete očekávat studijní tipy přímo od studentů. Program je zakončen prostorem pro vaše dotazy.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

Odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Jsme rádi, že máte zájem o speciální pedagogiku a možná jste i naše budoucí studentky a studenti. Ke dni otevřených dveří 2022 jsme pro Vás připravili komentovanou prezentaci, v níž se dozvíte základní informace o studiu a získáte pohled na to, jak studium na naší katedře probíhá, s čím se studující ve výuce setkávají, čemu se věnujeme a co nás zajímá... Budeme potěšeni, pokud shlédnete krátký dokument, jehož cílem je informovat o naší katedře, o šíři uplatnění absolventů a o pozici speciální pedagogiky v současném inkluzivně zaměřeném životním prostoru. Jedná se o spot, jehož cílem je poukázat na dynamiku oboru speciální pedagogiky a s tím související význam role speciálního pedagoga ve společnosti . Snažíme se poukázat na to, že speciální pedagog je významným článkem v péči od raného věku až po stáří. Komentovanou prezentaci i představení katedry speciální a inkluzivní pedagogiky můžete shlédnout níže. Následovat bude v čase od 11,30 do 12,30 hod. virtuální setkání v online místnosti. Tam Vám společně se zástupci našich studentů a absolventů rádi zodpovíme veškeré dotazy. Taktéž i na studentském jarmarku máme zástupkyni z řad studentek a studentů KSIP, neváhejte proto a navštivte nás! Těšíme se na Vás!

Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU se prezentuje výhradně pomocí off-line materiálů.

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

V katedrálním programu budou představeny bakalářské a navazující magisterské obory Technická a informační výchova. Uchazečům budou poskytnuty informace o studiu, studovaných odborných předmětech a možnostech uplatnění. Součástí představení jsou i videa s ukázkami prostor Katedry technické a informační výchovy, ukázky práce v laboratořích, učebnách a s obráběcími stroji v dílnách. Na katedře zajišťujeme výuku i pro učitelství 1. stupně ZŠ a mateřských škol nebo volitelné předměty pro výuku práce s přírodním a technickým materiálem. Studenti absolvují pedagogické praxe a v rámci výuky odborných předmětů se účastní nejrůznějších exkurzí.

Katalog bakalářské studium Katalog magisterské studium

Přestavení katedry - video
Představení katedry
Elektrolaboratoř
Praktika
Robotika
Robot

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

V roce 2002, po vzniku Fakulty sportovních studií MU, byla na pedagogické fakultě ustavena nová katedra tělesné výchovy, která se podílela na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a postupně rozšířila svoje zaměření i na tělesnou výchovu v učitelství pro mateřské školy, ve vychovatelství nebo v pedagogice volného času. V roce 2003 vznikla na Pedagogické fakultě MU katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, která byla v roce 2006 přejmenovaná na katedru výchovy ke zdraví. V roce 2016 se obě výše jmenované katedry sloučily do současné katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s oddělením tělesné výchovy a oddělením výchovy ke zdraví. Oddělení tělesné výchovy se i nadále podílí na vzdělávání v programech učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, vychovatelství a pedagogika volného času. Oddělení výchovy ke zdraví zabezpečuje studium v bakalářském programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy a podílí se také na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy.

Katedra výtvarné výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

Prezentace katedry, jejích studijních programů a prostor pro otázky a odpovědi.

– Petr Kamenický, Jana Nedomová

Webové stránky katedry

Katalog katedry VV

Studentský oborový jarmark

10:00-10:30, 10:30-11:00, 12:00-12:30, 12:30-13:00

Anglický jazyk

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Lada Šturmová

Český jazyk

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Gabriela Pechová

Dějepis

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Aleš Vybíral

Francouzský jazyk

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Amélie Vojáčková

Geografie

Odkaz na online místnost

Obor představuje

 Bc. Anna Hrazdilová

Hudební výchova

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Klára Horáková

Matematika

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Eliška Fischerová

Německý jazyk

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Andrea Šatavová

Občanská výchova

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Bc. Tomáš Mosler

Sociální pedagogika

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Hana Straková

Výchova ke zdraví

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Štěpánka Zárubová

Výtvarná výchova

Odkaz na online místnost

Obor představuje

Lívia Čelláková

Dotazy

Dotazy ke dni otevřených dveří

Nemůžeš něco najít anebo ti něco nefunguje? Napiš nám?

Načítám...

Dotazy k přijímacímu řízení

Nezaznělo na dni otevřených dveřích něco, co potřebuješ o přijímacím řízení vědět? Když nám napíšeš, odpoví ti přímo pracovníci studijního oddělení, kteří mají přijímací řízení na starosti.

Načítám...

Anketa 

Online anketa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.