Den otevřených dveří 2021

Materiály ze dne otevřených dveří 2021

Den otevřených dveří 2021 už sice skončil, ale materiály z DOD jsou stále zveřejněné.

Videa

Prohlídka fakulty s jejím děkanem

Představení Ústřední knihovny Pedagogické fakulty MU

Představení knihovny - video

Představení Open Art Studia

Představení katedry fyziky. chemie a odborného vzdělávání

Představení katedry ruského jazyka a literatury

Představení katedry technické a informační výchovy

Elektrolaboratoř
Praktika
Robotika
Robot

Představení katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Materiály o fakultě

Celoživotní vzdělávání

Kromě studia v bakalářských, magisterských a doktorských programech nabízíme studium v rámci celoživotního vzdělávání.

Informační leták k aktuální nabídce CŽV Stránky Centra celoživotního vzdělávání PdF MU

Materiály o katedrách

Dotazy

Dotazy k přijímacímu řízení

Nezaznělo na dni otevřených dveřích něco, co potřebuješ o přijímacím řízení vědět? Když nám napíšeš, odpoví ti přímo pracovníci studijního oddělení, kteří mají přijímací řízení na starosti.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.