Technologická agentura České republiky

Systém terénní výuky pro základní školy

 

Řešitelka projektu:
Mísařová Darina, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Bariéry v inkluzi a jejich překonávání - implementace v prostředí českých základních škol

Řešitelka projektu:
Kissová Lenka, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení fungování krajiny

 

Řešitelka projektu:
Svobodová Hana, RNDr. Ph.D.

Informace o projektu

Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách

 

Řešitelka projektu:
Mísařová Darina, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České Republice

 

Řešitelka projektu:
Jarkovská Lucie, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Řešitel projektu:
Janík Tomáš, prof. PhDr. Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN)

 

Řešitelka projektu:
Sokolova Anastasija, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách (3DPrintInSchools)

 

Řešitel projektu:
Hodis Zdeněk, Ing. Ph.D.

Informace o projektu

Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí (TeleChildSupport)

Řešitel projektu:
Pančocha Karel, doc. PhDr. Ph.D., M.Sc.

Informace o projektu

Vývoj on-line platformy pro podporu profesního růstu studentů učitelství a učitelů geografie: diagnostický nástroj pro identifikaci pojetí výuky

 

Řešitelka projektu:
Spurná Michaela, Mgr. et Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

 

Řešitelka projektu:
Kratochvílová Jana, doc. Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.