Projekty Grantové agentury České republiky

Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů

 

Řešitel projektu:
Knecht Petr, doc. Mgr. Ph.D.

informace o projektu

Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů

 

Řešitelka projektu:
Obrovská Jana, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)

 

Řešitel projektu:
Janík Miroslav, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup

 

Řešitel projektu:
Šíp Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně

Řešitelka projektu:
Vlčková Kateřina, doc. Mgr. et Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách

 

Řešitelka projektu:
Lojdová Kateřina, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Produktivní kultura vyučování a učení

 

Řešitel projektu:
Janík Tomáš, prof. PhDr. Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny

Řešitelka projektu:
Dontcheva-Navrátilová Olga, doc. Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Zahraniční vlivy na vzdělávání v matematice v Československu v období studené války

 

Řešitelka projektu:
Durnová Helena, Mgr. Ph.D.

Informace o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.