Informace o projektu
Míry kongruence teoretických předpokladů s praktickými dopady realizovaných programů výtvarné edukace.

Kód projektu
MUNI/A/1340/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je reflexe vztahu mezi teoretickými (a organizačními) koncepty edukačního působení a dopady praktické realizace těchto konceptů.
Prostřednictvím výzkumu některých vybraných aspektů pedagogické práce katedry výtvarné výchovy, budou projekty hledat odpovědi na otázku účinnosti edukačního působení, přiměřenosti tradičních forem práce (možnosti jejich inovací) apod.
Projekt se dotýká všech hlavních výzkumných zaměření katedry a je také provázán
s tématy disertačních výzkumů. Dílčí subtémata se v jedné linii dotýkají jak obsahových východisek práce katedry (spontánního uměleckého projevu stejně jako environmentální problematiky či Zhořovy „školy výtvarného myšlení) a na druhé straně metodických forem (využívání audiovizuálních médií, dokumentování inovativních forem galerijní edukace, zkvalitňování pedagogických
praxí).

Publikace

Počet publikací: 41


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.