Vývoj narativní kompetence

Kód projektu
MUNI/A/1160/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Výzkum se zabývá vývojem narativní kompetence u dětí předškolního věku. Výzkum vývoje narativní kompetence u české populace má kvůli specifičnosti češtiny potenciál obohatit světovou debatu o osvojování si mateřského jazyka u dětí.
Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy v průběhu roku 2019 provedou 3 sběry dat u dětí v MŠ. Studenti data analyzují a vyhodnotí pomocí statistických metod.
Cílem výzkumu bude zmapovat základní trendy vývoje narativní kompetence v českém jazyce.
Výstupem projektu bude publikace výsledků výzkumu v mezinárodním impaktovaném časopise (v angličtině) a prezentace předběžných výsledků na konferenci ČAPV v září roku 2019.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.