Preference tematických a taxonomických vztahů u předškolních dětí

Autoři

KRÁSA Jan FERULÍKOVÁ Lucie ČAPKOVÁ Lenka

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Při řešení problémů se člověk spoléhá na různé typy vztahů mezi reprezentacemi: taxonomické, tematické, percepční či kauzální. Původní názor, že předškolní děti preferují tematické vztahy a že teprve následně se z tematického myšlení vlivem školního vzdělávání vyvíjí taxonomické myšlení, byl přehodnocován již od sedmdesátých let minulého století. Výzkumy v této oblasti ukázaly, že předškolní děti jsou schopny preferovat také taxonomické vztahy a že taxonomické a tematické myšlení jsou dva paralelně se rozvíjející typy myšlení, nikoli dvě vývojová stádia jediného lidského myšlení. Předkládaný výzkum odpovídá na otázku: Jaký typ myšlení (taxonomický či tematický) předškolní děti preferují při řešení předložených úloh? Výzkumu se zúčastnilo 82 respondentů předškolního věku. Průměrný věk respondentů činil 65 měsíců (SD = 7,24). Respondenti řešili 14 úloh v rámci čtyř experimentů. Jednalo se o experimenty: 1. kategorizace geometrických tvarů, 2. nucený výběr v rámci čtyř předmětů, 3. hledání společných vlastností mezi dvěma předměty a 4. sylogismy. Ve třech experimentech (geometrické tvary, společné vlastnosti a sylogismy) u zkoumaného vzorku předškolních dětí převážilo taxonomické řešení. Pouze v experimentu nuceného výběru převážilo tematické řešení. Překvapivá je převaha taxonomických řešení u sylogismů, které představují nejkomplexnější podněty v rámci výzkumu. Předškolní děti jsou schopny využít operací založených na taxonomických vztazích mezi kategoriemi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.