Preference tematických a taxonomických vztahů u předškolních dětí

Autoři

KRÁSA Jan FERULÍKOVÁ Lucie ČAPKOVÁ Lenka

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://ceskoslovenskapsychologie.cz/index.php/csps/article/view/261
Doi http://dx.doi.org/10.51561/cspsych.67.2.141
Klíčová slova taxonomic categories; thematic categories; concepts; syllogism; preschoolers; Luria;
Přiložené soubory
Popis Při řešení problémů se člověk spoléhá na různé typy vztahů mezi reprezentacemi: taxonomické, tematické, percepční či kauzální. Dlouhá léta převažoval názor, že předškolní děti preferují tematické vztahy (na úkor vztahů taxonomických) a že teprve následně se z tematického myšlení dětí vlivem školního vzdělávání vyvíjí taxonomické myšlení. Tento názor byl přehodnocován již od sedmdesátých let minulého století. Cílem této studie bylo zjistit, jaké řešení (taxonomické, či tematické) budou děti předškolního věku preferovat v předložených úlohách. Dalším cílem bylo zachytit kvalitativní zvláštnosti řešení úloh. Výzkumu se zúčastnilo 82 předškolních dětí (průměrný věk 65 měsíců). Respondentům bylo předloženo čtrnáct úloh, které byly inspirovány těmi, jež použil A. R. Lurija ve svém mezikulturním výzkumu. Odpovědi respondentů byly zaznamenány, přepsány a roztříděny do jednotlivých kategorií podle zdůvodnění zvoleného řešení. Sledovány byly frekvence jednotlivých typů odpovědí; pomocí regresní analýzy byl prověřen vztah počtu taxonomických řešení k věku a pohlaví respondentů. Bylo zjištěno, že ve třech experimentech (kategorizace geometrických tvarů, hledání podobností a sylogismy) u zkoumaných dětí převažovala taxonomická řešení. Pouze v experimentu s nuceným výběrem převažovala řešení tematická. Tyto výsledky zapadají do zjištění jiných výzkumů, překvapivá je však celková míra taxonomických řešení u zkoumaného vzorku a převaha taxonomických řešení při řešení sylogismů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.