Kvalitativní charakteristiky vývoje narativní paměti

Autoři

KRÁSA Jan SYSLOVÁ Zora ZATLOUKALOVÁ Lucie SLÁDKOVÁ Monika SALAVOVÁ Karolína LEBEDOVÁ Michaela

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Dobře utvářená narativní paměť je podmínkou pro schopnost tvořit příběhy. Mnoho výzkumů zkoumá schopnost dětí tvořit vlastní příběhy, např. podle obrázkové knihy, nebo jinak (Chrz, 2007). Náš výzkum se naproti tomu zabývá schopností dětí reprodukovat slyšený příběh. Data byla sebrána ve třech sběrech (březen, červen, listopad). Věk našich 84 respondentů byl mezi 3 roky až 7 let, průměr 5 let. Třikrát jsme je nechali bezprostředně opakovat slyšený příběh, který byl konstruován jako pohádka. Utvořené reprezentace příběhu tvoří kontinuum: neexplicitní a neanalyzovatelná reprezentace, neexplicitní a analyzovatelná reprezentace a explicitní reprezentace. Příspěvek se zabývá vztahem mezi těmito třemi typy reprezentace a strukturou narativní paměti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.