Informace o projektu
Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-08315S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je (a) zjistit, jaká pojetí geografie a geografického vzdělávání jsou typická pro učitele zeměpisu v Česku, (b) ověřit, které další vybrané faktory s učitelským pojetím geografie a geografického vzdělávání bezprostředně souvisí. Projekt rozpracovává výsledky četných kvalitativních výzkumných studií a usiluje o validizaci vybraných typologií učitelských pojetí geografie a geografického vzdělávání v českém prostředí. Výzkumným nástrojem je dotazník. Na základě analýzy odpovědí získaných od reprezentativního vzorku cca 500 učitelů zeměpisu působících na 2. st. základních škol v Česku (náhodný výběr na úrovni školy) se očekává, že výzkum přispěje k budování mezinárodně relevantní poznatkové báze didaktiky geografie a dalších příbuzných věd. Mimoto výzkum umožňuje srovnání pojetí geografie a geografického vzdělávání učitelů zeměpisu v Česku i dalších zemích se zřetelem k dílčím odlišnostem různých populací učitelů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.