Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku

Logo poskytovatele
Autoři

SVOBODOVÁ Hana SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://geografie.cz/125/4/0501/
Doi http://dx.doi.org/10.37040/geografie2020125040501
Klíčová slova perspectives of geography; geography education; university geography education; Catling’s typology; pre-service teachers
Popis Pozice geografie v Česku na všech stupních vzdělávání dlouhodobě ustupuje. Aby bylo možné postupně inovovat univerzitní přípravu budoucích učitelů zeměpisu, je třeba nejprve zjistit, jaká mají studenti učitelství přesvědčení o významu geografie jako vědního oboru a jak zdůvodňují potřebnost geografického vzdělávání. Analytický rámec studie je založen na typologii kategorií pojetí geografie a geografického vzdělávání Simona Catlinga. Dotazníkové šetření mezi studenty učitelství geografie na všech fakultách připravujících budoucí učitele zeměpisu bylo realizováno s 183 studenty učitelství zeměpisu na devíti katedrách geografie na osmi českých univerzitách. Podle výsledků šetření byli respondenti zařazeni do jedné ze 7 perspektiv geografie jako oboru, tak výuky geografie. Nejčetněji zastávané pojetí geografie jako oboru bylo interakcionistické, earthistické a globalistické. Globalistické pojetí bylo dominantní pojetí výuky zeměpisu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.