Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum

Název česky Pojetí geografického vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech ČR
Autoři

SPURNÁ Michaela KNECHT Petr SVOBODOVÁ Hana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Research in Geographical and Environmental Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807
Klíčová slova Catling’s typology; curriculum; geography education; perspectives on geography; primary geography; secondary geography
Přiložené soubory
Popis Cílem studie je identifikovat pojetí geografického vzdělávání ve stávajících kurikulárních dokumentech (RVP ZV a RVP G) a formulovat možná doporučení pro probíhající revize těchto dokumentů. S využitím Catlingovy typologie pojetí geografie a geografického vzdělávání jsme realizovali obsahovou analýzu kurikulárních dokumentů, respektive částí zaměřených na geografii (zeměpis). Tato typologie pracuje s pojetími, jako jsou např. Globalista, Earthista, Interactionista, Placeista a Environmentalista. Výsledky ukazují inkonzistenci a nevyrovnanost mezi stanovenými cíli (charakteristikou vzdělávací oblasti) a očekávanými výstupy geografického vzdělávání v analyzovaných dokumentech. Převažuje (a) vysoká frekvence Globalistního pojetí v RVP G, která zdůrazňuje výuku zaměřenou na schopnost orientovat se ve všem bez hlubšího pochopení souvislostí; (b) nízká kongruence pojetími mezi jednotlivými vzdělávacími stupni a (c) nízká kongruence mezi pojetími, která jsou obsažena v cílech a očekávaných výstupech geografického vzdělávání pro jednotlivé stupně vzdělávání. Výsledky poskytují implikace pro implementaci revidovaného geografického kurikula.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.