Informace o projektu
Towards gender sensitive education

Logo poskytovatele
Kód projektu
2017-1-CZ01-KA201-035485
Období řešení
9/2017 - 11/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Eötvös Loránd University

Tříletý projekt Towards gender sensitive education je strategickým partnerstvím tří neziskových organizací (Genderové informační centrum Nora, Maďarská ženská lobby, rakouská Asociace pro rozvoj feministického vzdělávání a výukových metod) a dvou univerzit (Masarykova univerzita, Univerzita Eötvöse Loránda), jehož cílem je zlepšení genderové citlivosti učitelů a učitelek a studentů a studentek pedagogických fakult. Z dostupných výzkumných studií vyplývá, že školní prostřední má vliv na reprodukci genderových stereotypů a že učitelé a učitelky k chlapcům a dívkám přistupují rozdílně nikoliv na základě individuálních odlišností jednotlivých žáků a žákyň, ale na základě genderových stereotypů přisuzovaných obecně dívkám a chlapcům. Tento přístup má vliv na další aspirace žáků a žákyň a podílí na se na udržování nerovnosti mužů a žen ve společnosti. V rámci projektu bude vyvinuta a odzkoušena metodologie školení genderově citlivého vzdělávání. Konkrétně vzniknou dva třiceti hodinové kurzy, jeden určený učitelům a učitelkám z praxe, druhý pro studenty a studentky pedagogických fakult. Součástí kurzů budou materiály využitelných přímo ve výuce. Kurzy umožní učitelům/kám a studentům/kám rozpoznat jejich vlastní předsudky a to, jak se projevují v jejich přístupu k žákům a žákyním. Vývoj kurzu bude založen na menším etnografickém výzkumu ve školách, focusních skupinách s učiteli a učitelkami a na analýze vzdělávacích politik zapojených zemí.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.