Genderově citlivé vzdělávání jako prostředek k vytváření inkluzivního školního prostředí: Porovnání situace v České republice, Rakousku a Maďarsku

Autoři

KRIŠOVÁ Dagmar

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://soced.cz/wp-content/uploads/2019/11/STUDIE_7-2-2019_5_122_Inkluze_SocEd.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.02
Klíčová slova gender; gender-sensitive education; gender equality; inclusive environment; content analysis
Popis Studie prezentuje dílčí výsledky mezinárodního projektu Towards Gender Sensitive Education, který pomocí obsahové kvalitativní analýzy zkoumal zakotvení genderové rovnosti a konceptualizaci genderu v oficiálních dokumentech školské politiky v České republice, Rakousku a Maďarsku. Předkládané výsledky vycházejí z analýzy 14 legislativních dokumentů (4 českých, 4 maďarských a 6 rakouských), 10 strategických dokumentů (2 evropských, 4 českých, 1 maďarského, 3 rakouských), 7 kurikulárních dokumentů (1 českého, 2 maďarských, 4 rakouských) a 11 příruček a doporučení (7 rakouských a 4 českých). Analýza ukázala tři odlišné přístupy k tematizaci genderové rovnosti ve vzdělávání - otevřenou podporu na straně Rakouska, otevřený odpor na straně Maďarska a nerozhodný přístup na straně České republiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.