Comparative report: Gender in national education documents and teaching resources, and in teachers’ pedagogical approaches and everyday teaching practices in Austria, the Czech Republic and Hungary

Logo poskytovatele
Název česky Srovnávací zpráva: Gender v národních vzdělávacích dokumentech a učebních prostředcích a pedagogické přístupy učitelů a každodenní vyučovací praxe v Rakousku, České republice a Maďarsku
Autoři

KRIŠOVÁ Dagmar POLÁNKOVÁ Lenka HODICKÁ Kateřina LUKÁCZ Lilla SALVÍK Lukáš MÉSZÁROS György RÉDAI Dorottya SÁFRÁNY Réka SCHNEIDER Claudia TANZBERGER Renate

Rok publikování 2019
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Zpráva srovnává zprávy ze tří analýz dokumentů, jejichž cílem bylo zmapovat jak (pokud vůbec) je genderová problematika zahrnuta v koncepčních vzdělávacích dokumentech v Rakousku, Maďarsku a České republic; dále předkládá zprávu o výsledcích fokusních skupin, které zahrnovaly vyučující, vzdělavatele učitelů i studenty a studentky pedagogický oborů, a zprávu z pozorování ve školách. Součástí jsou rovněž doporučení pro kurzy genderově citlivého vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.