Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Kód projektu
MUNI/A/1183/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt specifického výzkumu pro rok 2017 je zaměřen na problematiku podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Cílem projektu je vytvoření souboru inovativních metod a forem práce s akcentem na žáky se SVP v inkluzivní třídě a analýza možnosti prevence problémů při začleňování této cílové skupiny do heterogenních tříd. Výzkum dá příležitost navrhnout konkrétní možnosti podpory při zařazení jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního prostředí tak, aby vedly k posílení jejich sociálně-emočních kompetencí.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.