Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základních škol v Jihomoravském kraji

Autoři

VIKTORIN Jan

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem výzkumného šetření bylo zjistit počet žáků, kteří využívají podpůrná opatření jednotlivých stupňů na základních školách. Na základě hlavního cíle byly stanoveny cíle parciální, které byly zaměřeny zejména na určení nejčetnějšího druhu postižení či znevýhodnění na základních školách, hlavního zdroje informací pro ředitele o jednotlivých typech postižení či znevýhodnění nebo analyzování úrovně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska vybavení a personální kapacity. Z daných cílů vycházely tři hypotézy, které byly ověřovány ve výzkumném šetření. Všechny stanovené hypotézy byly na základě získaných výsledků potvrzeny. K dosažení cíle výzkumného šetření byla využita kvantitativní metoda ve formě dotazníku vlastní konstrukce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.