Analýza rizikových faktorů životního stylu žáků základní školy

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V dětském věku se zakládá řada rizikových faktorů tzv. civilizačních chorob, které se plně projevují až v dospělosti. Je důležité tyto faktory odhalovat a vhodnými preventivními aktivitami ovlivňovat. Kapitola obsahuje výsledky výzkumu realizovaného ve vzorku žáků základní školy. Jednalo se o kvantitativně zaměřené šetření realizované pomocí anonymního dotazníku, bylo osloveno 100 žáků vybrané školy. Byly mapováno několik oblastí životního stylu (výživa, pohyb, rizikové chování charakteru závislostí, spánek, volný čas). Z výsledků vyplývá, že žáci ve sledovaném souboru nedodržují zásady zdravého životního stylu v potřebné míře. Jejich znalosti a návyky jsou průměrné. Je třeba klást důraz na vhodnou skladbu a pravidelnost stravování, dostatečný pitný režim, posilovat pohybové návyky a omezovat rizika užívání návykových látek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.