Informace o projektu
Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-16195S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je kontrastivní analýza přesvědčovacích strategií a lingvistických realizací persvaze ve specializovaných diskurzech (akademickém, obchodním, technickém a religiózním) v angličtině a češtině, které se v podmínkách globalizace dynamicky vyvíjejí a nebyly dosud studovány kontrastivně. S využitím pohledů sociolingvistiky, kontrastivní rétoriky a diskurzní analýzy budou popsány, klasifikovány a porovnány kontextové a na posluchače zaměřené rétorické strategie a lingvistické prostředky persvaze. Výzkum se zaměří na identifikaci univerzálních rysů přesvědčovacího jazyka, vysvětlení vlivu kontextových a žánrových faktorů na rozdíly ve vybraných anglických a českých specializovaných diskurzech a na analýzu sociálních a jazykových příčin mezikulturních rozdílů v realizaci persvaze. Výsledky projektu (série článků a monografie) přispějí k prohloubení chápání současného vývoje persvazivní komunikace ve specializovaných oblastech s možnou aplikací v oblasti vzdělávání a komunikace.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.