Informace o projektu
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (NAME 2010)

Kód projektu
MUNI/A/1038/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá (1) v rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a (2) ve vytváření,
resp. adaptaci příslušných diagnostických nástrojů. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy pedagogiky a oborových didaktik; řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkum, ale také s ohledem na probíhající kurikulární reformu, která vstupuje
do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu budou využitelné pro rozpracování teoreticko-metodologických východisek monitoringu a evaluace vzdělávacího systému a mohou přispět k empirickému ukotvení standardů kvality vzdělávání včetně příslušných implementačních strategií.

Výsledky

Hlavním výstupem projektu je monografie "Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula". Autoři monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a vytvořili, resp. adaptovali příslušné diagnostické nástroje. Mezi řešenými tématy jsou nonverbální prvky v učebnicích, příležitosti k učení, mezipředmětová témata či strukturace vzdělávacícho obsahu v kurikulárních dokumentech.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.