Návrh kategoriálního systému pro analýzu výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizímu jazyku

Autoři

ZERZOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace bylo představení teoreticko-metodologických východisek pro výzkum výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence (IKK) ve výuce cizímu jazyku. Pro účely výzkumu tohoto typu byl vytvořen Model interkulturní komunikativní kompetence v jazykovém vzdělávání, který vytvořil základ pro tvorbu kategoriálního systému pro analýzu výuky reálií a IKK. Kategoriální systém obsahuje deset kategorií, které jsou dále členěny dle tří základních teoretických doporučení pro výuku IKK na kategorie reflektující zaměření na Big-C Culture nebo small-c culture, kulturně-obecné nebo kulturně-specifické obsahy a kognitivní, afektivní či behaviorální/konativní rovinu rozvíjení IKK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.