Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

27. 10. 2020

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku HR Award, případně i účasti na Focus group rozhovoru. Vaše názory a zkušenosti byly stavebním kamenem při sestavování Akčního plánu HR Award. Připojte se k HR Award setkání a seznamte se s výsledky zpětné vazby i s Akčním plánem dne 27.10.2020. Setkání proběhne přes MS TEAMS. Budete nám však moci pokládat dotazy.

Více článků

Přehled všech článků