Oddělení projektové podpory

Harmonogram projektových výzev 2023

O oddělení

Oddělení projektové podpory poskytuje akademickým i dalším pracovníkům Pedagogické fakulty MU komplexní servis ve všech fázích práce s univerzitními, tuzemskými a zahraničními projekty (příprava, realizace, ukončení a udržitelnost projektů). Zabezpečuje administrativní i finanční části projektu, ve spolupráci s rektorátními pracovišti Odboru výzkumu a Odboru pro rozvoj pomáhá při vyhledávání dotačních příležitostí.

Hlavní činnosti pracoviště:

Projektové poradenství:

 • administrativní a finanční podpora
 • informace o projektových výzvách
 • vyhodnocení nabídek k projektové spolupráci s jinými univerzitami, orientace v dotačních schématech

Podpora při návrhu projektu:

 • zprostředkování informací od poskytovatelů dotace
 • výklad pravidel poskytovatelů dotace
 • koordinace podpory projektu ve spolupráci s ekonomickým oddělením, personálním oddělením PdF MU a s příslušnými odbory RMU 
 • podpora při založení návrhu projektu do databáze projektů (ISEP) včetně schvalování návrhu Etickou komisí MU
 • pomoc s přípravou rozpočtu
 • zajištění povinných formálních náležitostí pro podpis projektové žádosti
 • zajištění vnitřních systémových nastavení na MU pro přípravu a implementaci projektu

Podpora při realizaci projektu:

 • administrativní a finanční poradenství při realizaci projektu
 • pomoc při přípravě monitorovací, dílčí a průběžné zprávy projektu
 • zprostředkování žádostí o změnu v průběhu řešení projektu
 • Poradenství k průběžnému sledování čerpání rozpočtu
 • Správa elektronické dokumentace projektu v ISEP

Podpora při ukončení projektu:

 • administrativní a finanční poradenství před koncem projektu
 • pomoc při přípravě závěrečné zprávy projektu
 • zprostředkování podpisu a odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování poskytovateli
Lidé a kontakt

Úřední hodiny oddělení: pondělí–pátek 9.00–11.00

Bc. David Erbes

Vedoucí oddělení

kancelář: bud. B/2017
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3674
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • organizační a provozní agenda oddělení,
 • správa rozpočtů národních a zahraničních projektů,
 • sledování čerpání finančních prostředků projektů v souladu s obecně platnými předpisy a pravidly zadavatelů,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti financování národních a mezinárodních projektů,
 • příprava a administrace projektů OP JAK.

Mgr. Jana Jančíková

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3949
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • administrace a správa národních projektů: GA ČR, TA ČR, resortní projekty (MŠMT, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví aj.), Aktion, Jihomoravský kraj, fondy a nadace, GA MU aj.,
 • návrhy kandidátů do oborových rad, komisí apod. (GA ČR, MU),
 • administrace databáze projektů MU v systému ISEP.

Mgr. Jitka Sedláčková

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6739
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • příprava a administrace projektů OPVVV a OP JAK,
 •  administrace a správa interních projektů MU (IGA, Specifický výzkum),
 •  vyhledávání a zveřejňování informací o zahraničních projektech (nové výzvy, možnosti partnerství),
 • příprava a administrace projektů Interreg SK-CZ, AT-CZ.

Mgr. Bc. Jiří Kelnar

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8410
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • příprava a administrace projektů OPVVV a OP JAK,
 • administrace a správa národních projektů: GA ČR, TA ČR, tvorba a správa rozpočtů národních projektů.

Ing. Eduard Hofmann

Ekonom analytik EO

kancelář: bud. B/2021
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5803
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • administrace a správa projektů Erasmus+,
 • příprava a administrace projektů OP VVV a OP JAK.
Kde nás najdete?

Pedagogická fakulta MU
Oddělení projektové podpory
Poříčí 7, 2. podlaží  
603 00 Brno

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.