Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Oddělení projektové podpory

poskytuje konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností.

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

Služby pro předkladatele projektů:

 • zprostředkování informací od poskytovatelů dotace,
 • výklad pravidel poskytovatelů dotace
 • koordinace podpory projektů ve spolupráci s ekonomickým oddělením, personálním oddělením, případně s odbornými útvary RMU
 • zajištění formálních záležitostí nezbytných pro podpis projektových žádostí
 • zajištění vnitřních systémových nastavení na MU pro přípravu a implementaci projektů

Projektové poradenství: 

 • administrativní a finanční poradenství
 • informace o projektových příležitostech
 • vyhodnocení nabídek ke spolupráci v projektech s jinými univerzitami
 • pomoc při zlepšení orientace v dotačních schématech

Podpora při realizaci projektů:

 • administrativní a finanční poradenství při realizaci projektů
 • pomoc při přípravě monitorovacích, průběžných, dílčích a závěrečných zpráv projektu

Veřejné zakázky:

 • konzultace při přípravě projektu, o jaký druh výběrového řízení se jedná

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Oddělení projektové podpory

Poříčí 7
603 00 Brno

Ústředna:  +420 549 49 1111
Spojovatelka (vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Úřední hodiny oddělení: pondělípátek 9.00–11.00

Bc. David Erbes

Vedoucí oddělení - oddělení projektové podpory


kancelář: bud. B/2017
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1613
e‑mail:

Zabezpečovaná agenda:

 • organizační a provozní agenda oddělení
 • správa rozpočtů národních a zahraničních projektů,
 • sledování čerpání finančních prostředků projektů v souladu s obecně platnými předpisy a pravidly zadavatelů,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti financování národních a mezinárodních projektů (GAČR, FRVŠ, OPVVV, Horizont 2020, Erasmus+, COST, TEMPUS, Grundtvig,  Visegrad),
 • příprava a administrace projektů OPVVV.

Mgr. Jana Jančíková


kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3949
e‑mail:

Zabezpečovaná agenda:

 • administrace a správa národních projektů: výzkumné záměry, GA ČR, MU, rozvojové programy MŠMT, resortní projekty (MŠMT, MK aj.), Aktion, Jihomoravský kraj, Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů aj.,
 • návrhy kandidátů do oborových rad, komisí apod. (GA ČR, MU, FRMU),
 • administrace projektů OPVVV
 • administrace databáze projektů v systému ISEP.

Mgr. Jitka Sedláčková


kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6739
e‑mail:

Zabezpečovaná agenda:

 • administrace a správa mezinárodních projektů (Horizont 2020, Erasmus+, COST, TEMPUS, Grundtvig, Visegrad),
 • vyhledávání a zveřejňování informací o zahraničních projektech (nové výzvy, možnosti partnerství),
 • příprava a administrace projektů OPVVV, 
 • příprava a administrace projektů Interreg SK-CZ, AT-CZ
 • administrace databáze projektů v systému ISEP.

O oddělení projektové podpory