Oddělení projektové podpory

O oddělení

Oddělení projektové podpory poskytuje akademickým i dalším pracovníkům Pedagogické fakulty MU komplexní servis ve všech fázích práce s univerzitními, tuzemskými a zahraničními projekty (příprava, realizace, ukončení a udržitelnost projektů). Zabezpečuje administrativní i finanční části projektu, ve spolupráci s rektorátními pracovišti Odboru výzkumu a Odboru pro rozvoj pomáhá při vyhledávání dotačních příležitostí.

Hlavní činnosti pracoviště:

Projektové poradenství:

 • administrativní a finanční podpora
 • informace o projektových výzvách
 • vyhodnocení nabídek k projektové spolupráci s jinými univerzitami, orientace v dotačních schématech

Podpora při návrhu projektu:

 • zprostředkování informací od poskytovatelů dotace
 • výklad pravidel poskytovatelů dotace
 • koordinace podpory projektu ve spolupráci s ekonomickým oddělením, personálním oddělením PdF MU a s příslušnými odbory RMU 
 • podpora při založení návrhu projektu do databáze projektů (ISEP) včetně schvalování návrhu Etickou komisí MU
 • pomoc s přípravou rozpočtu
 • zajištění povinných formálních náležitostí pro podpis projektové žádosti
 • zajištění vnitřních systémových nastavení na MU pro přípravu a implementaci projektu

Podpora při realizaci projektu:

 • administrativní a finanční poradenství při realizaci projektu
 • pomoc při přípravě monitorovací, dílčí a průběžné zprávy projektu
 • zprostředkování žádostí o změnu v průběhu řešení projektu
 • Poradenství k průběžnému sledování čerpání rozpočtu
 • Správa elektronické dokumentace projektu v ISEP

Podpora při ukončení projektu:

 • administrativní a finanční poradenství před koncem projektu
 • pomoc při přípravě závěrečné zprávy projektu
 • zprostředkování podpisu a odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování poskytovateli
Lidé a kontakt

Úřední hodiny oddělení: pondělí–pátek 9.00–11.00

Bc. David Erbes

Vedoucí oddělení

kancelář: bud. B/2017
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3674
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • organizační a provozní agenda oddělení,
 • správa rozpočtů národních a zahraničních projektů,
 • sledování čerpání finančních prostředků projektů v souladu s obecně platnými předpisy a pravidly zadavatelů,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti financování národních a mezinárodních projektů,
 • příprava a administrace projektů OP JAK.

Mgr. Jana Jančíková

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3949
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • administrace a správa národních projektů: GA ČR, TA ČR, resortní projekty (MŠMT, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví aj.), Aktion, Jihomoravský kraj, fondy a nadace, GA MU aj.,
 • návrhy kandidátů do oborových rad, komisí apod. (GA ČR, MU),
 • administrace databáze projektů MU v systému ISEP.

Mgr. Jitka Sedláčková

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6739
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • příprava a administrace projektů OPVVV a OP JAK,
 •  administrace a správa interních projektů MU (IGA, Specifický výzkum),
 •  vyhledávání a zveřejňování informací o zahraničních projektech (nové výzvy, možnosti partnerství),
 • příprava a administrace projektů Interreg SK-CZ, AT-CZ.

Mgr. Bc. Jiří Kelnar

Manažerka projektu

kancelář: bud. B/2018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8410
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • příprava a administrace projektů OPVVV a OP JAK,
 • administrace a správa národních projektů: GA ČR, TA ČR, tvorba a správa rozpočtů národních projektů.
Kde nás najdete?

Pedagogická fakulta MU
Oddělení projektové podpory
Poříčí 7, 2. podlaží  
603 00 Brno

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.