•  
 
Archiv závěrečných prací

Archiv závěrečných prací

Upozornění

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Přístup

Pro vstup do IS MU po zadání internetové adresy https://is.muni.cz  je nutno zadat svoje UČO a heslo. Pokud je nemáte, zkontaktujte Bc. Evu Daňkovou, která Vám heslo vygeneruje.

Přes hesla Osobní administrativa --˃ Student --> Věci týkající se celého studia (vyberete příslušné studium - tedy rigorózní řízení) -->Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce-->Manipulace s archivem závěrečné práce zadáte:

  • Anotaci česky
  • Anotaci anglicky
  • Klíčová slova. 

Po uložení přes heslo "Vstup do archivu pro vkládání souborů závěrečných prací" vložíte svoji rigorózní práci.