Oznámení o ukončení studia na VZP a sociální úřad

Povinnost oznámení o ukončení studia na VZP a sociální úřad

Zdravotní pojištění za studující v prezenční i kombinované formě studia ve věku do 26 let je hrazeno z prostředků státu.
Poté povinnost platit pojištění přechází na studující samotné.
Dnem poslední úspěšně absolvované části státní závěrečné zkoušky končí status studenta/studentky, končí výhody s tímto spojené.
Na úřady a zdravotní pojišťovnu je nutné hlásit veškeré změny stavu studia do 8 dnů.
Sociální pojištění není za studenty a studentky hrazeno. Hradí až zaměstnavatel.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.