Studuj celoživotní vzdělání na PED MUNI

Investuj do vzdělání, které má váhu!

Podání přihlášky do 31. 8. 2024

Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2024/2025

Termín podání přihlášky je od 1. 3. do 31. 8. 2024.

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Přihláška do programu celoživotního vzdělávání je elektronická (dále e-přihláška).
 • Termín založení a podání e-přihlášky je od 1. 3. do 31. 8. 2024.
 • Počet podaných e-přihlášek na 1 osobu není omezený.
 • Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí. Pokud je požadováno vložení VŠ diplomu, absolventi Masarykovy univerzity VŠ diplom vkládat nemusí. 
 • Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek činí 600 Kč za každou e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra MU je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • E-přihláška bude potvrzena jen tomu, kdo vloží všechny požadované doklady, uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a bude splňovat podmínky pro přijetí na zvolený program. 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů, kromě programů zaměřených na anglický jazyk. U programů zaměřených na anglický jazyk je stanoven přijímací písemný on-line test z anglického jazyka (bližší informace jsou zveřejněné u jednotlivých programů), který se bude konat 6. 9. 2024
 • V případě velkého počtu uchazečů u programů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem přijímacího řízení čas uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x zájemců s řádně uhrazeným poplatkem).

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze účastník řízení, tj. uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání je třeba vždy uvádět číslo e-přihlášky.
 • Doporučujeme v e-přihlášce uvádět spolehlivou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • Do e-přihlášky je nutné zadat osobní údaje s diakritikou. 
 • PdF MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na anglický jazyk. Omluvy nejsou akceptovány.
 • V případě že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Výuka a rozvrhy

Výuka programů celoživotního vzdělávání probíhá v pátek a sobotu. Některé programy mohou mít výuku jen v pátek nebo jen v sobotu. Některé programy mohou mít výuku v pátek i v sobotu. 

Rozvrhy jsou zveřejňovány vždy v Informačním systému Masarykovy univerzity (tzv. IS MU). Rozvrhy 1. semestru jsou zveřejněny také zde, a to po termínu zveřejnění rozvrhu podzimního semestru daného akademického roku (většinou na začátku srpna daného kalendářního roku).

Ukázku rozvrhu programů celoživotního vzdělávání 1. semestru akademického roku 2023/2024 najdete ZDE

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně rozvrhu celoživotního vzdělávání, kontaktujte prosím Ing. Nikolu Rimešovou  (rimesova@ped.muni.cz).

Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2024/2025

Pedagogické vzdělávání

Pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním
 Studium pro asistenty pedagoga
  Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
  Studium pedagogiky pro vychovatele

Pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním
  Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
  Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka a literatury - webinář
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku fyziky - bude doplněno v červenci 2024
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku geografie
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku chemie - bude doplněno v červenci 2024
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka - webinář - bude doplněno v červenci 2024
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku občanské výchovy a základů společenských věd - webinář - bude doplněno v červenci 2024
 
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy ke zdraví - webinář - bude doplněno v červenci 2024

Programy speciální pedagogiky

  Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – (pro vychovatele a učitele mateřských škol se středoškolským vzděláním)

  Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – pro učitele základních a středních škol

 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga a Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Programy ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  Studium k výkonu specializované činnosti - prevence sociálně patologických jevů
  Studium pro výchovné poradce
  Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (kombinovaná forma)

Programy aplikované behaviorální analýzy

 Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
  Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Ostatní programy

  DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.