Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – (pro vychovatele a učitele mateřských škol se středoškolským vzděláním)

Program je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Je určen vychovatelům a učitelům mateřských škol a jeho cílem je připravit vychovatele a učitele mateřských škol pro práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ve školách a třídách zřízených pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

Celkový rozsah programu je 250 vyučovacích hodin.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.