Studium pro asistenty pedagoga

Program je v souladu s § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu ukončení platnosti akreditace bude nutné program ukončit, a to vč. složení závěrečné zkoušky, do 28. 2. 2025

 • Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • Požadované doklady: maturitní vysvědčení 
  Nutné vložit do přihlášky ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků oboru je stanoven na 50. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 50 zájemců s řádně uhrazeným poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 1 semestr
 • Cena: 7 800 Kč/1 semestr
 • Garant(ka): Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Minimální počet účastníků: 15 
 • Maximální počet účastníků: 50 
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2024

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.