Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga a Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Program je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Program je určen absolventům magisterského studia v oborech učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ. Jeho absolventi získají kvalifikaci učitele dětí nebo žáků ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se SVP v souladu s již získanou kvalifikací a zároveň také kvalifikaci speciálního pedagoga.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.