Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – pro učitele základních a středních škol

Program je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Je určen absolventům magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ a vychovatelství. Cílem programu je připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na ZŠ a SŠ (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu), pro speciálně pedagogickou činnost a pro podpůrnou práci nejen se žáky s SVP, ale i s pedagogy školy, kteří žáky se SVP vyučují.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.