Behaviorální analytik – akreditovaný kvalifikační kurz

Program je určen pro psychology a neučitelské pedagogy (absolventy magisterského studia psychologie nebo neučitelské pedagogiky). Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání behaviorálního analytika podle § 21c zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 22a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) v rozsahu 1 600 hodin (1 500 hodin odborná praxe a 100 hodin odborná praxe v akreditovaném zařízení). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně. Tyto náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost anglického jazyka (dále AJ) minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo státní jazykovou zkouškou z AJ nebo státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.