Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Akreditace v systému DVPP (termíny, návody, pokyny)

Návody ke zpracování žádosti o udělení akreditace

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: www.msmt.cz/file/38840/

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: kubickova@ped.muni.cz.

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace v systému DVPP v roce 2020/2021 

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace pro únorovou akreditační komisi. Žádosti zasílejte elektronicky na e-mail Mgr. Kubíčkové (kubickova@ped.muni.cz) na CCV do 1. 12. 2020 včetně. Kalkulaci programu nebo krátkodobého kurzu prosím konzultujte přímo s paní Mgr. Peschlovou z ekonomického oddělení.

Další termíny pro sběr žádostí o akreditace jsou v roce 2020/2021 stanoveny takto:
1. 12. 2020 (zasedání akreditační komise v únoru 2021)
24. 2. 2021 (zasedání akreditační komise v dubnu 2021)
 22. 4. 2021 (zasedání akreditační komise v červen 2021)
10. 7 .2021 (zasedání akreditační komise v září 2021)
20. 9. 2021 (zasedání akreditační komise v listopadu 2021)

O žádosti k udělení akreditace vzdělávacího programu MŠMT rozhodne do 120 dnů.

Rozhodnutí o udělení akreditace v rámci systému DVPP

Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

Seznam platných akreditací v rámci systému DVPP

Kompletní seznam udělených akreditací