Akreditace v systému DVPP (termíny, návody, pokyny)

Návody ke zpracování žádosti o udělení akreditace

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: www.msmt.cz/file/38840/

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: kubickova@ped.muni.cz.

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace v systému DVPP v roce 2023/2024 

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace pro únorovou akreditační komisi (únor 2024). Žádosti zasílejte elektronicky na e-mail Mgr. Kubíčkové (kubickova@ped.muni.cz) na CCV do 1. 12. 2023 včetně. Kalkulaci programu nebo krátkodobého kurzu prosím konzultujte přímo s paní Bc. Dagmar Černákovou (cernakova@ped.muni.cz) z ekonomického oddělení.

Další termíny pro sběr žádostí o akreditace jsou v roce 2023/2024 stanoveny takto:

 22. 2. 2024 (zasedání akreditační komise v dubnu 2024)
19. 4. 2024 (zasedání akreditační komise v červnu 2024)
8. 7. 2024 (zasedání akreditační komise v září 2024)
20. 9. 2024 (zasedání akreditační komise v listopadu 2024)

O žádosti k udělení akreditace vzdělávacího programu MŠMT rozhodne do 120 dnů.

Rozhodnutí o udělení akreditace v rámci systému DVPP

Seznam platných akreditací v rámci systému DVPP

Kompletní seznam udělených akreditací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.