Informace o projektu
Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga z pohledu rodičů

Projekt Specifického výzkumu svým pojetím navazuje na již ukončené projekty specifického výzkumu realizované v letech 2019-2020 a i nadále se zaměřuje na oblast speciální pedagogiky v kontextu výchovy a vzdělávání dětí/ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt bude zaměřen na roli speciálního pedagoga z pohledu rodičů a dalších rodinných příslušníků a rovněž na spolupráci osob participujících na výchově a vzdělávání dětí/ žáků cílové skupiny.
Projekt je v souladu s výzkumnými aktivitami Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. Cílem projektu bude na základě realizovaných aktivit podpora studentů v kontextu jejich zapojení do výzkumných aktivit v rámci diplomových prací či jiných výzkumných projektů.
Předpokládá se zapojení studentů a studentů doktorského studijního programu do realizace výzkumu s nosným tématem významu speciální pedagogiky a jednotlivých participantů podílejících se na výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.