Stimulace percepčně kognitivních funkcí v předškolním věku jako prevence vzniku specifických poruch učení

Autoři

MÁROVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje kompilaci výzkumných šetření vybraných studentů Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně zaměřených na stimulaci souboru kognitivně percepčních funkcí (tzv. dílčích funkcí) podmiňujících školní zralost v předškolním věku. Vybrané práce jsou analyzovány v kontextu charakteristiky výzkumného vzorku (tedy dětí různého věku), využité metodologie, charakteru autorských materiálů, které byly ke stimulaci využity, a výsledků, jichž děti v oblasti percepčně-kognitivních funkcí po provedené stimulaci dosahovali. Záměrem příspěvku je poukázat nejen na rozmanitost vytvořených materiálů, ale taktéž nezbytnost systematické stimulace percepčně kognitivních funkcí v předškolním věku (zejména v jeho závěrečném ročníku). Stimulace těchto funkcí je nezbytnou nejen v kontextu školní zralosti, ale zejména pak v období osvojování trivia coby prevence vzniku specifických poruch učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.