Problematika identifikace a diagnostiky žáků s dvojí výjimečností

Autoři

BARANOVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá dvojí výjimečnosti v kombinaci vysokého kognitivního nadání a specifických poruch učení. Pro tuto cílovou skupinu je kritický právě proces identifikace a diagnostiky, který je prerekvizitou k tomu, aby mohla být žákům poskytnuta odpovídající podpora. Pro účely analýzy dosavadního stavu vědění v této oblasti na mezinárodní úrovni byla realizována přehledová studie. Do přehledové studie byli zahrnuty studie zabývající se identifikací a diagnostikou dvojí výjimečnosti u kognitivně nadaných žáků se specifickými poruchami učení v období povinné školní docházky, které byly publikované v elektronické databázi SCOPUS v letech 2009-2019. Výsledky přehledové studie ukazují, že diagnostický proces dvojí výjimečnosti je nejenom nestandardizovaný ale také značně nejednotný převedším ve volbě diagnostických nástrojů a ustanovených skórů. Nejednotnost diagnostických kritérií má za následek nespolehlivost v identifikaci žáků s dvojí výjimečností a tím pádem také redukuje možnosti poskytnutí podpory zaměřené na potřeby dané skupiny. V Českém prostředí je situace podobná. Byť se pro diagnostiku specifických poruch učení používají standardizované testové baterie, diagnostika nadaných žáků není dostatečná. Na základě údajů České školní inspekce pro školní rok 2019/2020 je z předpokládaných 2 % vysoce nadaných žáků identifikovaných pouze 0,1%. Pro to, aby mohla být žákům s dvojí výjimečností poskytnutá odpovídající podpora je tedy důležité zaměřit se zejména na vylepšení v procesu identifikace a diagnostiky této cílové skupiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.