Informace o projektu
Jazyková a literární komunikace IV. (JLK4)

Kód projektu
MUNI/A/1596/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt si klade za cíl zkoumání specifik jazykové a literární komunikace, a to v několika tematických okruzích v souvislosti s odborným zaměřením řešitelského kolektivu, se zahájenými a rozpracovanými disertačními úkoly studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace.. Lingvistický výzkum bude pokračovat soustředěním se na specifika fonetiky češtiny u rodilých mluvčích vietnamštiny, a to sestavením a realizováním percepčních testů pro rodilé mluvčí češtiny. V literárněvědné oblasti bude v návaznosti na předchozí projekt prohloubena analýza dat získaných výzkumem identifikace dětského diváka a čtenáře s uměleckým dílem. Pozornost bude věnována problematice zobrazení přírodních národů v české próze po roce 2000, k níž se nově přidruží zkoumání motivu cesty v české a ruské literatuře. Novými tématy bude dále vztah literatury a výtvarného umění a jejich prostupování i hranice prostředictvím výzkumu lettrismu; studium mariánského kultu a tematiky v díle Jaroslava Durycha s ohledem na komunikační funkci ve vztahu ke čtenáři.
Výsledky projektu mohou být využity nejen k prohloubení a rozšíření poznatků v daných oborových oblastech, ale také k obohacení výzkumné metodologie (percepční testy, čtenářské dílny, recepční a interpretační sondy).

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.